Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 14 od 18.09.2020.)


  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KIKINDA ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2020. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex