Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 13/2023 od 11.07.2023.)


  • Prilog uz Odluku o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda ("Sl. list grada Kikinde", br. 12/2023)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex