Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 13 od 30.05.2019.)


 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENU I DOPUNU PLANA GENERALNE REGULACIJE CENTRALNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 24 I DEO BLOKA 46 (MIKRONASELJE) U KIKINDI
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 55/1 I DELOVE BLOKOVA 55 I 57 U KIKINDI (STRELIŠTE)
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK 56 I DELOVE BLOKOVA 57 I 58 U KIKINDI (ŽELEZNIČKI NOVI RED)
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA TRANSPORTNI GASOVOD MOKRIN - RUMUNSKA GRANICA (INTERKONEKCIJA SRBIJA - RUMUNIJA)
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE OBILAZNICE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 13, OKO NASELJA BAŠAID
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE OBILAZNICE DRŽAVNIH PUTEVA OKO GRADA KIKINDE - JUGOZAPADNA DEONICA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENU I DOPUNU PROSTORNOG PLANA OPŠTINE KIKINDA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA RADNU ZONU - LOKALITET 36 U K.O. BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENU I DOPUNU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAŠAID
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENU I DOPUNU PLANA GENERALNE REGULACIJE JUGOISTOČNOG DELA NASELJA KIKINDA
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENU I DOPUNU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DELOVE BLOKOVA 41 I 43 U KIKINDI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex