Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 12 od 21.08.2020.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE O SPROVEDENIM IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KIKINDE, ODRŽANIM 21.06.2020. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNICI SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARU SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE GRADONAČELNIKU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU GRADONAČELNIKA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU GRADONAČELNIKA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IZBORU GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANSTVA KOMISIJE ZA KADROVSKA, ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANSTVA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNA AKTA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex