Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 12 od 22.06.2018.)


  • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 12/2018)
  • ZAKLJUČAK O SKIDANJU USEVA NA UZURPIRANOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDA ZA AGROEKONOMSKU 2017/2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 12/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex