Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 11/2021 od 24.05.2021.)


 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I DRUŠTVENU BRIGU O DECI SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I DRUŠTVENU BRIGU O DECI SKUPŠTINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNICE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU I ČLANICI NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICI UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICI NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNICE I ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE I ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA VREME ŽETVE I VRŠIDBE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex