Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 11 od 15.05.2019.)


  • PRILOG UZ ODLUKU O TAKSI PREVOZU PUTNIKA, OBJAVLJENU U "SL. LISTU GRADA KIKINDE", BR. 9/2019 GODINE
  • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex