Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 10/2022 od 19.05.2022.)


 • REŠENJA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA "TERRA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "TERRA" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA "TERRA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "TERRA" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex