Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 10 od 13.06.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KIKINDA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 10/2018)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 10/2018)
  • ODLUKA O SUZBIJANJU I UNIŠTAVANJU KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMSIIFOLIA) ("Sl. list grada Kikinde", br. 10/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex