Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 1/2024 od 22.01.2024.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KIKINDE
  • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde" br. 20/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex