Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 1 od 09.01.2019.)


SKUPŠTINA GRADA

Prilozi uz Odluke, objavljene u "Sl. listu grada Kikinde", br. 33/2018

  • Prilog uz Odluku o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Bašaid
  • Prilog uz Odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Kikinde
  • Prilog uz Odluku o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite grada Kikinde 2019-2023
  • Prilog uz Odluku o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Kikinde 2019-2021

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex