Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 5 od 07.03.2019.)


  • Rešenje o obezbeđivanju dodatne novčane naknade za lica angažovana u programu stručne prakse
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o izvršenom redovnom godišnjem popisu Centralne popisne komisije za redovni popis nefinansijske imovine, finansijske imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
  • Zaključak o produženju primene Programa za postavljanje montažnih objekata na površinama javne namene


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex