Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 8 od 28.06.2019.)


 • Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Čačka za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP "Rzav" Arilje broj 515/2019 od 21. februara 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Čačak broj 4/14 od 10. maja 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Moravac" Mrčajevci broj 6/2019 od 2. aprila 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradsko zelenilo" Čačak broj 1109/19 od 24. aprila 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Čačak" Čačak broj 1398 od 27. februara 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Čačak broj 292-3 od 27. marta 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada "Gradskog pozorišta Čačak" za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada komunalne policije grada Čačka za 2019. godinu
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Ustanove Gradske biblioteka "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o izmeni odluke o Gradskom pravobranilaštvu
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fiskulturne sale na kp. br. 860/1 KO Trnava
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom toplovoda - vrelovoda u Ljubićskoj ulici i ulici 10
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom fekalne kanalizacije u Gornjoj Trepči, Donjoj Trepči, Mojsinju i Stančićima
 • Rešenje o razmeni delova kp. br. 3493 i kp. br. 5161 obe KO Čačak
 • Rešenje o razmeni delova kp. br. 5708 i kp. br. 5691/2 obe KO Čačak
 • Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Čačka
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca
 • Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2019/2020. godini
 • Odluka o taksi prevozu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Čačka
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru jednog člana Saveta za javni red i mir
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o imenovanju direktora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ "Tatomir Anđelić" Mrčajevci
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete u poljoprivredi nastale od elementarne i druge nepogode
 • Odluka o proglašenju vanredne situacije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex