Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 8 od 17.05.2018.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE LETOVANJA DECE U ODMARALIŠTU "OVČAR" U ULCINJU ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex