Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 6 od 25.04.2019.)


 • Statut grada Čačka
 • Odluka o javnom zaduživanju grada Čačka
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada zgrada u ekstra zoni grada Čačka
 • Plan generalne regulacije za delove naseljenih mesta Mršinci i Slatina - sekundarni centar
 • Plan detaljne regulacije "Ljubić 2"
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak
 • Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP "Gradac" Čačak broj 06-16/2019-II od 2. aprila 2019. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti JU "Turistička organizacija Čačka" za pristupanje "Turističkoj organizaciji regije Zapadna Srbija"
 • Godišnji plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Čačka Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis"
 • Rešenje o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Čačka Turističkoj organizaciji Čačka
 • Rešenje o sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća "Zorpeks Kargo" Čačak
 • Rešenje o sporazumnom davanju zemljišta ranijem vlasniku nepokretnosti koja je bila predmet eksproprijacije od preduzeća "9. septembar-Tissue Converting" doo Gornji Milanovac
 • Rešenje o razmeni nepokretnosti u KO Ljubić i KO Trbušani
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak i školi za osnovno i srednje obrazovanje "1. novembar" Čačak
 • Odluka o izmeni odluke o poveravanju prava upravljanja i korišćenja - lokacija stari Tehnos
 • Rešenje o davanju na korišćenje objekta u javnoj svojini grada Čačka Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak
 • Plan detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina
 • Odluka o privremenim objektima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju javnih zelenih površina
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2019. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika i dva člana Saveta za budžet i finansije
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru dva člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o razrešenju i izboru dva člana Saveta za zdravlje
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika i tri člana Saveta za socijalnu zaštitu i ostale društvene delatnosti
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru dva člana Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku dužnosti jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
 • Rešenje o izboru jednog člana Saveta za statut, druge propise i organizaciju
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Komisije za pritužbe i predloge
 • Rešenje o izboru predsednika i razrešenju odnosno izboru dva člana Komisije za pritužbe i predloge
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru tri člana Saveta za poljoprivredu
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru tri člana Saveta za javni red i mir
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru tri člana Saveta za lokalni ekonomski razvoj
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika i četiri člana Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika i četiri člana Komisije za određivanje naziva ulica
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru dva člana Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru četiri člana Saveta za mlade
 • Rešenje o razrešenju predsednika i dva člana Komisije za ravnopravnost polova i podršku porodici
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja "Čačak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove za KOD "Kosta Novaković" Čačak
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad u Čačku
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Upravnog odbora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Kolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu SC "Mladost" Čačak
 • Statut "Gradskog pozorišta Čačak" Čačak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex