Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 6 od 27.03.2018.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA, POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI I MIGRANATA U POTREBI BEZ UTVRĐENOG STATUSA I TRAŽILACA AZILA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA PERIOD OD 2018. - 2021. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2018)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2018)
  • ODLUKA O DODATNOJ FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2015 i 6/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA JAVNI LINIJSKI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2017 i 6/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2018. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2018)
  • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE TERITORIJE GRADA ČAČKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex