Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 4 od 22.02.2018.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE USLUGE POMOĆ U KUĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MESEČNE DELIMIČNE NAKNADE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA I PRUŽANJU USLUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI IZ NADLEŽNOSTI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2013, 11/2017 i 4/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex