Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 27 od 26.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA GRADA ČAČKA, SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA ČAČKA, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU GRADA ČAČKA I GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA ČAČKA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "GRADSKO POZORIŠTE ČAČAK" ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2018)
  • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENATA ZA TARIFNU GRUPU "POSLOVNI PROSTOR" ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex