Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 22 od 04.12.2017.)


  • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 i 22/2017)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 19/2010, 2/2014, 16/2016, 22/2016, 8/2017 i 22/2017)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČKA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2017, 19/2017 i 22/2017)
  • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA ZA PERIOD 2017.-2019. GODINA ("Sl. list grada Čačka", br. 22/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex