Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 21 od 27.11.2017.)


  • PROGRAM UREĐENJA FASADA STAMBENIH, POSLOVNIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA KOJE SE NALAZE U EKSTRA ZONI GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 21/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. list grada Čačka", br. 18/2016 i 21/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 21/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex