Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 20 od 18.09.2018.)


  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA "GRADSKO ZELENILO" ČAČAK SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Čačka", br. 22/2016 i 20/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex