Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 20 od 28.10.2017.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE INTERNE REVIZIJE ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2013 i 20/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2013 i 20/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex