Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 19 od 27.10.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O IZGRADNJI I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SKULPTURALNIH DELA
  • ODLUKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA GRADA ČAČKA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČKA U 2017. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex