Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 17 od 21.08.2018.)


  • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DECI POGINULOG RODITELJA U ORUŽANIM AKCIJAMA 1991-1999 GODINE U 2018. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 17/2018)
  • PRAVILNIK O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2015, 17/2016, 5/2018 i 17/2018)
  • REŠENJE O VISINI MESEČNOG IZNOSA NAKNADE TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE IZ BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA RADNU 2018/19. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 17/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex