Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 15 od 26.10.2019.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Radost" Čačak za radnu 2019/2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak za radnu 2019/2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o ceni očitavanja i raspodele isporučene toplotne energije na krajnje kupce
 • Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2019. godini
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu besteretnim pravnim poslom zgrade za sport i fizičku kulturu sa pravom korišćenja k.p. br. 3434 KO Čačak na kojoj je ista izgrađena
 • Rešenje o pribavljanju u javnu svojinu izgradnjom ulice 7 sa hidrotehničkim instalacijama, javnom rasvetom i saobraćajnom signalizacijom
 • Rešenje o davanju MZ Ovčar Banja na korišćenje poslovne zgrade izgrađene na k.p. br. 2320/2 KO Vrnčani
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Centra za stručno usavršavanje Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Ratko Mitrović" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Branislav Petrović" Slatina
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Milica Pavlović" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora Ekonomske škole Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno izboru predsednika Saveta za mlade
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak
 • Odluka o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Čačku

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex