Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 14 od 21.10.2019.)


 • Rešenje o izvođenju radova na rekonstrukciji usisa za vazduh na sistemu ventilacije koji se nalazi na zgradi kulture izgrađene na k.p. br. 784/1 KO Čačak
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta manifestacije "Memorijal Nadežda Petrović"
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za privredu grada Čačka
 • Aneks ugovora kod poslodavca br. 401 od 11.09.2019. godine
 • Aneks ugovora kod poslodavca br. 688 od 11.09.2019. godine
 • Aneks ugovora kod poslodavca br. 789 od 11.09.2019. godine
 • Aneks ugovora kod poslodavca br. 480 od 11.09.2019. godine
 • Aneks ugovora kod poslodavca br. 584 od 11.09.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex