Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 14 od 14.07.2018.)


 • AKCIONI PLAN SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA I ROMKINJA 2018 - 2025. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU I OPŠTEM UREĐENJU ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2015, 26/2016, 3/2018 - dr. odluka, 11/2018 - dr. odluka i 14/2018 - dr. odluka)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE PRITUŽBI NA RAD KOMUNALNE POLICIJE GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2013 i 14/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU USTANOVE "TURISTIČKA ORGANIZACIJA ČAČKA" ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2011, 3/2013, 21/2013 i 14/2018)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JKP "DUBOKO" UŽICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Užica", br. 21/2018)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE DRUGOG REDA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)
 • PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČKA ZA PERIOD 2018 - 2027. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK U RADNOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 14/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex