Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 13 od 13.09.2019.)


 • Odluka o verifikaciji mandata novoizabranom odborniku
 • Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
 • Odluka o uslovima i načinu realizacije programa Lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kv br. 115/1 TS "Kraljevo 1" - TS "Čačak 3" (deonica na teritoriji grada Čačka)
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad grada Čačka
 • Rešenje o imenovanju direktora Apoteke Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju predsednika Nadzornog odbora Apoteke Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" Čačak
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju tri člana Školskog odbora OŠ "Sveti Đakon Avakum" Trnava
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora OŠ "Stepa Stepanović" Gornja Gorevnica
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ "Stepa Stepanović" Gornja Gorevnica
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • Rešenje o razrešenju odnosno imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Radost" Čačak
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje Gradskog veća o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika žalbene komisije obrazovane Rešenjem Gradskog veća grada Čačka broj 06-272/2016-III od 22. decembra 2016. godine
 • Kolektivni ugovor JKP "Komunalac" Čačak
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca za Narodni muzej
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca za Galeriju "Nadežda Petrović"
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca za Arhiv
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca za Biblioteku
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca za Dom kulture
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kV br. 115/1 TS "Kraljevo 1" - TS "Čačak 3" (deonica na teritoriji grada Čačka)
 • Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex