Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 13 od 13.07.2018.)


  • PRAVILNIK O NAGRADNOJ EKSKURZIJI ZA MATURANTE SREDNJIH ŠKOLA NOSIOCE "VUKOVE DIPLOME" ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 13/2018)
  • REŠENJE O SUBVENCIONISANOJ CENI KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE I/ILI DETETOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U 2018. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 13/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex