Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 12 od 28.06.2018.)


  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Čačka", br. 12/2018)
  • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANJU TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE I DETETOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2015, 18/2016, 11/2017 i 12/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex