Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 10 od 01.06.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 10/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 10/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex