Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Čačka

(broj 1 od 18.01.2018.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2018. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2018)
  • REŠENJE O SUBVENCIONISANOJ CENI KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE I/ILI DETETOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U 2018. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2018)
  • REŠENJE O VISINI MESEČNOG IZNOSA NAKNADE TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE IZ BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA RADNU 2017/18. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex