Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 9 od 25.09.2018.)


  • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 9/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opštine Bor", br. 18/2018, 21/2018 i 23/2018 i "Sl. list grada Bora", br. 9/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex