3 Službeni list grada Bora, broj 8/2023 od 10.03.2023.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 8/2023 od 10.03.2023.)


  • Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Bora
  • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije izmeštanja dela železničke pruge br. 218 Mala Krsna-Bor-Rasputnice 2 (Vražogrnac) u zoni jame Bor, od stacionaže km 216+577,77 do stanice Bor - putnička
  • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za formiranje stambenog naselja seoskog tipa na potesu Trujkanov potok


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex