3 Službeni list grada Bora, broj 8/2021 od 30.03.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 8/2021 od 30.03.2021.)


  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-202/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-203/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-208/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-214/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-215/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-229/ 2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Rešenje broj: 031-14/2021-III-01 ("Službeni list grada Bora", br. 8/21)
  • Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex