Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 8 od 19.03.2019.)


 • Odluka o priznanjima grada Bora
 • Odluka o javnim raspravama
 • Odluka o zborovima građana
 • Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose
 • Odluka o obrazovanju Korisničkog saveta javnih službi
 • Odluka o obrazovanju Saveta za mlade grada Bora
 • Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Bora
 • Odluka o izmenama Odluke o radnopravnom statusu članova Opštinskog veća opštine Bor
 • Zaključak o prihvatanju predloga za promenu Poslovnika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke nadzornih odbora javnih preduzeća za obezbeđenje sredstava i davanje jemstva za plaćanje energenata za grejnu sezonu 2017/2018 i deo obaveza za 2018/2019 godinu Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor)
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" u Zlotu
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" u Zlotu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2019. godinu
 • Predlog izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Bora
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-208/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/19)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-209/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/19)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-148/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/19)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-207/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/19)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-218/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/19)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-221/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 8/19)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex