3 Službeni list grada Bora, broj 7/2022 od 22.03.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 7/2022 od 22.03.2022.)


 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-241/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-236/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-242/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-248/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-251/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-252/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-255/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-265/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-267 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 400-103/2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/22)
 • Odluka o broju glasačkih listića koji se štampaju za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Bora, raspisanim za 3. april 2022. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex