3 Službeni list grada Bora, broj 7/2021 od 22.03.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 7/2021 od 22.03.2021.)


 • Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane - "VE CRNI VRH" na teritoriji grada Bor
 • Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu Privrednog društva "FULL PROTECT" - D.O.O. BEOGRAD
 • Odluka o izmenama Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju nepokretnosti koje se smatraju dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi grada Bora i predlogu Vladi Republike Srbije za prenos prava javne svojine na nepokretnostima koje ne služe obavljanju rudarske delatnosti
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeljivanju isključivog prava Domu zdravlja Bor, čiji je osnivač opština Bor, za obavljanje delatnosti pružanja usluge mrtvozorstva na teritoriji opštine Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" - Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" - Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" - Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" - Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" - Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Sportski centar "Bor" u Boru za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Bambi" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad "Bor" - za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije "Bor" - za 2021. godinu
 • Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanu Komasaciju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta Turističke organizacije "Bor" u Boru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga Turističke organizacije "Bor" u Boru
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2020. god. do 31.12.2020. godine
 • Lokalni akcioni plan o izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2021. godinu
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2021. godinu
 • Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Bora za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex