Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 7 od 11.03.2019.)


  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-139/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-118/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-166/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-108/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-187/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-186/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 400-86/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 7/19)
  • Ispravka Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex