3 Službeni list grada Bora, broj 60 od 25.12.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 60 od 25.12.2020.)


  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Boru za period 2021-2023. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex