3 Službeni list grada Bora, broj 6/2023 od 28.02.2023.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 6/2023 od 28.02.2023.)


  • Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga
  • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije izmeštanja dela železničke pruge br. 218 Mala Krsna-Bor-Rasputnice 2 (Vražogrnac) u zoni jame Bor, od stacionaže km 216+577,77 do stanice Bor - putnička
  • Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža
  • Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Bora
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja BORTRAVEL DOO BOR o realizaciji usluge prevoza za period jul-decembar 2022. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex