Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 6 od 14.02.2020.)


  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije
  • Rešenje o naknadama Stručne komisije
  • Rešenje o promeni aproprijacije 400-146/2020-II-01 ("Službeni list grada Bora", br. 6/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-378/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 6/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-380/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 6/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-379/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 6/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-456/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 6/20)
  • Poslovnik o radu gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex