3 Službeni list grada Bora, broj 58 od 23.12.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 58 od 23.12.2020.)


 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
 • Rešenje o promeni aproprijacije br. 400-220/2020-II-01 ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2547/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2567/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2568/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2579/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2576/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2629/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-2633/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Naredba 217-183/2020-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 58/20)
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava grada bora na račun izvršenje budžeta grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex