3 Službeni list grada Bora, broj 55 od 23.11.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 55 od 23.11.2020.)


  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru
  • Naredba broj: 217-170/2020-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 55/20)
  • Zaključak o organizaciji rada ustanova, javnih preduzeća i drugih pravnih lica čiji je osnivač grad Bor broj: 217-174/2020-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 55/20)
  • Preporuka broj: 217-171/2020-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 55/20)
  • Preporuka broj: 217-171/2020-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 55/20)
  • Preporuka broj: 217-171/2020-I-01 ("Službeni list grada Bora", br. 55/20)
  • Rešenje direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0330/16-11


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex