Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 5 od 13.02.2019.)


  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-91/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 5/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-47/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 5/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-99/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 5/19)
  • Ispravka Pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Bor


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex