Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 5 od 20.08.2018.)


  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU ("Sl. list opštine Bor", br. 1/2018 i "Sl. list grada Bora", br. 5/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA JAVNIM I DRUGIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ("Sl. list opštine Bor", br. 22/2017 i "Sl. list grada Bora", br. 5/2018)
  • ODLUKA O PRAVU NA BESPLATAN PREVOZ NA GRADSKIM I PRIGRADSKIM LINIJAMA NA PODRUČJU OPŠTINE BOR ("Sl. list opštine Bor", br. 16/2013, 22/2017 i 28/2017 i "Sl. list grada Bora", br. 5/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "BOGOVINA" BOR SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list opštine Bor", br. 15/2016 i 21/2016 i "Sl. list grada Bora", br. 5/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex