3 Službeni list grada Bora, broj 48 od 01.10.2020.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 48 od 01.10.2020.)


  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Rešenje o zaduženju članova Gradskog veća grada Bora za određene oblasti
  • Rešenje o obrazovanju Multidisciplinarnog tima za borbu protiv droga


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex