Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 44 od 14.09.2020.)


  • Odluka o završnom računu budžeta grada Bora za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2020. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada Bora za period januar-jun 2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex