3 Službeni list grada Bora, broj 37/2022 od 17.10.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 37/2022 od 17.10.2022.)


 • Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Bora po prvom rebalansu za 2022. godinu, period 2022-2024. godina
 • Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, finansiranje i održavanje toplane na biomasu sa isporukom energije u gradu Boru
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije centra za upravljanje otpadom grada Bora
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Bora po osnovu ustupljenih javnih prihoda, prema "Trayal Korporacija" a.d. Kruševac u udeo grada Bora u kapitalu "Trayal Korporacija" a.d.
 • Odluka o izmeni Odluke o ukidanju Centra za kulturu opštine Bor
 • Odluka o odobravanju otkupa stanova za stambeno zbrinjavanje izbeglih lica na teritoriji grada Bora
 • Odluka o odobravanju otkupa stanova za stambeno zbrinjavanje izbeglih lica na teritoriji grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka iz dobiti za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2021. godinu Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja za radnu, odnosno školsku 2022/2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta Narodne biblioteke Bor
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Đura Jakšić" u Krivelju
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Bor u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Bor u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" u Boru
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove "Centar za kulturu grada Bora" u Boru
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja BORTRAVEL DOO BOR o realizaciji usluge prevoza za period januar-jun 2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu DOO "Biznis inkubator centar" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe zadužene za upravljanje otpadom grada Bora za praćenje izrade i stručnu pomoć u sprovođenju planskih i programskih dokumenata iz oblasti upravljanja otpadom
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1490/2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 37/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1473/2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 37/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1504/2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 37/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1526/2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 37/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1531/2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 37/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex