3 Službeni list grada Bora, broj 36/2022 od 05.10.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 36/2022 od 05.10.2022.)


  • Odluka o uređenju strukture zaduženih i odgovornih lica za realizaciju ciljeva energetskog menadžmenta, kao i odgovornosti, koordinacija i procedure za upravljanje potrošnjom energije
  • Odluka o rasporedu korišćenja fudbalskih terena i prostorija u sklopu terena na teritoriji grada Bora
  • Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Bora za 2022. godinu
  • Rešenje o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji grada bora za 2022. godini
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1476/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 36/22)
  • GRADSKA UPRAVA GRADA BORA - ODELJENJE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE
  • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja broj: 400-321/2022-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 36/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex